Zuid-Afrika

kinder die lachen in zuidafrika

Zuid-Afrika is een middeninkomensland, waar in 1994 een einde kwam aan de apartheid. De effecten ervan zijn nog steeds zichtbaar in de samenleving. Culturele kwesties, zoals religieuze en traditionele overtuigingen, stigma’s, sociaal-economische factoren en uiteenlopende verwachtingen, belemmeren allemaal het optimale gebruik van de oogzorg. De voorzieningen voor mensen met een visuele beperking zijn in het hele land beperkt en er is een gebrek aan getrainde professionals in het veld. Het aantal visueel beperkte kinderen dat is geregistreerd in de landelijke database is laag, met name slechtziende kinderen. Dit is opvallend, want wereldwijd is de doelgroep van slechtziende mensen ongeveer zes keer groter dan die van blinde mensen.

Hoewel er beleid geformuleerd is voor zorg en onderwijs aan visueel beperkte kinderen in Zuid-Afrika, ontbreekt het vaak aan kennis om dit te implementeren en toegankelijk te maken. Samen met de Nkosinathi Foundation wil Novum via het programma Bona Ubuntu de kennis op het gebeid van screening, detectie, visueel functieonderzoek en begeleiding van kinderen tussen nul en negen jaar vergroten. Daardoor krijgen visueel beperkte kinderen passende vroegbegeleiding en ondersteuning op het gebied van oriëntatie, mobiliteit en revalidatie. Het programma spitst zich toe op de Eastern Cape.
Het resultaat hiervan is dat meer kinderen: — gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en een goede basis krijgen; — op de juiste leeftijd op school kunnen starten; — (speciaal of inclusief) onderwijs en ondersteuning ontvangen, die voldoen aan hun specifieke behoeften; — een positiever zelfbeeld hebben; — het gevoel hebben een leven van onafhankelijkheid en waardigheid te leiden; — gelijke toegang en kansen hebben om uit te blinken op school, thuis en in hun gemeenschap.

Naar de inhoud springen