Zicht op een dubbelzintuiglijke beperking

Mensen met een dubbelzintuiglijke beperking ervaren in meer of mindere mate beperkingen in zicht én gehoor. De correlatie tussen een beperking in de visus of geluidsdetectie en het zelfgerapporteerd dagelijks functioneren is laag. Echter, bij een forse beperking in meerdere visuele en/of auditieve functies kunnen door het gebrek aan compensatie ernstige problemen ontstaan, zoals vergaande problemen in de informatieverwerking, communicatie, energiebalans en/of mobiliteit.

Hoewel in eerder onderzoek 20-57 procent van volwassenen tussen vijftig en negentig jaar met een visuele beperking een gehoorbeperking rapporteerde, is de aard van het gebrek aan samenwerking of compensatiemogelijkheden tussen de diverse visuele en auditieve functies nog grotendeels onbekend. Ook is er momenteel nog geen goed beeld van de ervaren beperking bij combinaties en gradaties van functieverliezen, zoals visus, gezichtsveld, contrastzien, geluidsdiscriminatie, richtinghoren en spraakverstaan, alsook de invloed ervan op gebieden, zoals informatieverwerking, communicatie, energiebalans en mobiliteit.
Dit project beoogt de samenwerking tussen de belangrijkste visuele en auditieve functies te verduidelijken en risicoprofielen vast te stellen op de bovengenoemde gebieden om daarmee de diagnostiek en zorg te verbeteren.

Ga naar de inhoud