Waar loop jij tegen aan?

Man en vrouw op een heuvel

Vanuit het VN-verdrag Handicap hebben we als maatschappij de verplichting om de wereld toegankelijk in te richten voor mensen met een beperking. De expertisegroep Toegankelijkheid werkt vanuit Kennis over Zien (Koninklijke Visio, Bartiméus, Oogvereniging, Robert Coppes Stichting en Macula Vereniging) samen met verscheidene stakeholders om dit te bereiken. De expertisegroep mist echter goed zicht op de prioriteiten vanuit het perspectief van de doelgroep.

Dit project heeft als doelstelling om inzicht te krijgen in deze knelpunten door het uitvoeren van drie (deel) onderzoeken: een onderzoek onder personen met een visuele beperking, een onderzoek onder externe partijen die te maken hebben met toegankelijkheid/de fysieke openbare ruimte en een onderzoek op het gebied van toekomstige ontwikkelingen rondom toegankelijkheid.
De resultaten van deze onderzoeken zullen leidend zijn in prioritering van de expertisegroep. Daarnaast zal deze kennis (in deelbare en toegankelijke vorm) wijdverspreid worden onder externe partijen en erva-ringsdeskundigen ten behoeve van bewustwording en aansluiting van projecten/oplossingen bij de doelgroep.

Ga naar de inhoud