VSAS 0-6

Visuele selectieve aandachtsstoornissen (VSAS) zijn de meest voorkomende functionele stoornissen binnen de parapluaandoening cerebraal visuele beperking (CVI). Wanneer er bij jonge kinderen onder de zes jaar of bij kinderen met een verstandelijke beperking aanwijzingen zijn voor VSAS, die passen bij de diagnose CVI, dan kunnen dit soort stoornissen op dit moment nog niet gedegen en objectief worden onderzocht. Neuropsychologische diagnostiek, waaronder die van VSAS, vereist namelijk goede (verbale) communicatie met de onderzoeker.

Deze tekortkoming binnen de diagnostiek is een probleem, omdat dit betekent dat deze jonge kinderen nog geen gerichte behandeling kunnen ontvangen. Dit is extra van belang en heeft nog meer impact, omdat op deze jonge leeftijd de basis wordt gelegd voor later sociaal en cognitief functioneren. Er is daarom behoefte aan nieuwe mogelijkheden om bij deze kinderen inzicht te krijgen in hun visuele aandachtsproblematiek. Door neuropsychologische diagnostiek te combineren met het opnemen en meten van kijkreacties (eyetracking) wordt beoogd een non-verbale testbatterij te maken, specifiek voor deze doelgroep: kinderen van nul tot zes jaar en kinderen met een verstandelijke beperking. Hierdoor ontstaat meer inzicht in visuele selectieve aandachtsproblematiek bij deze kinderen en kan dit op een kwantitatieve, en daarmee meer objectieve, manier worden onderzocht.
Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud