Voortgangsmetingen voor cliënten in de intensieve revalidatie

Intensieve visuele revalidatietrajecten bij Visio Het Loo Erf zijn trajecten voor mensen met (vaak complexe) hulpvragen op meerdere ICF-levensgebieden (ICF = Internationale Classificatie van het menselijke Functioneren). Deze trajecten kosten gemiddeld circa 500 behandeluren, zijn hoog intensief multidisciplinair en hebben een lange doorlooptijd. Verblijf op de locatie is een essentieel onderdeel van deze trajecten. Met name de cliënt, maar ook behandelaars en zorgverzekeraars, zijn gebaat bij een hoge doelmatigheid van dergelijke trajecten.

Uit een eerdere effectenstudie is gebleken dat revalidatie bij Visio Het Loo Erf een duidelijk positief effect heeft, onder andere op de participatie op korte en lange termijn (Van Nispen & Van Rens, 2016 ). Deze studie toont weliswaar een positief effect van de trajecten aan, maar biedt nog weinig inzicht in de factoren die dit effect bewerkstelligen en beïnvloeden. Ook is niet bekend in welke mate zij dat doen. Hiervoor, zo stelt Van Nispen, is nader onderzoek nodig. Dit project beoogt deze wetenschappelijke kennis over intensieve revalidatietrajecten uit te breiden en tevens handvatten te bieden om de doelmatigheid ervan te optimaliseren.

Ga naar de inhoud