Visuele Ontwikkelingsmijlpalen

Zowel de lagere orde visuele functies (LOVF: visueelsensorisch en oculomotorisch) als de hogere (HOVF: visuele aandacht en visuele perceptie) zijn belangrijk voor het zien. Voor kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar kunnen alleen de LOVF op een betrouwbare manier in kaart worden gebracht. Voor de HOVF is er geen onderbouwd referentiekader beschikbaar.

Hierdoor is er onvoldoende inzicht in een normale ontwikkeling en de verwachtingen ten aanzien van een kind op een bepaalde leeftijd. Door de beschikbare wetenschappelijke kennis over de HOVF bij kinderen van nul tot zes jaar systematisch in kaart te brengen, wordt in dit project de eerste stap gezet om inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsstap[1]pen (geschat: vijftig aanmeldingen van kinderen per jaar). Voorts wordt bepaald op welke wijze de ont[1]wikkelingsniveaus van de HOVF bij jonge kinderen het beste gemeten kunnen worden. Er heeft een literatuurstudie plaatsgevonden, die heeft geleid tot een wetenschappelijk artikel. Inmiddels is een vervolgaanvraag ingediend en deze is gehonoreerd.

Skip to content