Virtual reality-ervaringsbril

Alle cliënten van Visio ervaren dat hun eigen omgeving en de maatschappij als geheel een visuele beperking soms moeilijk kunnen begrijpen. Een oogaandoening en de impact daarvan op het dagelijks functioneren zijn moeilijk onder woorden te brengen. Het zelf laten ervaren van een visuele beperking is de enige mogelijkheid om dit duidelijk te maken. Visio gebruikt daarvoor veelvuldig zogeheten ervaringsbrillen, voorname[1]lijk bij voorlichting aan het cliëntsysteem. Het maken van deze brillen is tijdsintensief. Bovendien wordt de visuele beperking weliswaar sterk benaderd, maar niet volledig nagebootst.

Nieuwe technologie zoals virtual reality (VR) of augmented reality (AR) biedt in potentie veel meer mogelijkheden om een ziende persoon de werkelijke visus van een cliënt nauwkeuriger te laten ervaren. Deze brillen kunnen niet alleen gebruikt worden door het cliëntsysteem, maar ook door de betrokken professionals. Dit project wil een bril (hardware) ontwikkelen met bijbehorende software om de gebruiker de visus van een cliënt op een zo realistisch mogelijke manier te laten ervaren. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van reeds bestaande technologie. In een pilotproject is onderzocht met welke nieuwe technieken (virtual reality en/of augmented reality) een moderne ervaringsbril gerealiseerd kan worden. Het eindresultaat was een werkend prototype. Het prototype is getest en de reacties waren positief. Nu wordt gewerkt aan een ervaringsbril die ingezet kan worden in de praktijk, waardoor op een gebruiksvriendelijke manier het zichtprofiel (gezichtsscherpte en gezichtsveld) van een individuele cliënt kan worden weergegeven voor familie en/of andere betrokkenen. Het project is afgerond en de ervarings-bril kan worden gebruikt. Inmiddels is er een vervolgproject gestart: Visusbeleving 3.0.

Ga naar de inhoud