Veilige auditieve omgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Vrouw knuffelt een zeehond

Uit onderzoek is gebleken dat geluid voor mensen met een visuele beperking een belangrijke indicator van veiligheid is. Een gecontroleerde omgeving met voorspelbare en geruststellende geluiden geeft een veilig gevoel. Onbekende of onverwachte geluiden verlagen de voorspelbaarheid en kunnen leiden tot een gevoel van onbehagen. Wanneer mensen met een visuele en verstandelijke beperking worden geconfronteerd met een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrijpen, maakt hen dat onzeker. Daardoor is er een vergrote kans op ‘probleemgedrag’ (K. Van de Bosch, 2016).

Een eerder door Visio Foundation financieel ondersteund project richtte zich op mensen met een zeer ernstige visuele en verstandelijke beperking (verder ZEVVB genoemd). Dit project is succesvol geïmplementeerd bij 58 groepen binnen de domeinen Wonen, Dagbesteding en Onderwijs van Koninklijke Visio, met blijvende effecten op cliënten. In het huidige project wordt de focus verlegd naar de gehele groep mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Bovendien wordt het gedachtegoed toegankelijk voor het domein Revalidatie en Advies en instellingen buiten Visio. Het project is afgerond.

Ga naar de inhoud