Van toegankelijke naar inclusieve verkiezingen

De mogelijkheid om zelfstandig te kunnen stemmen, is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Maar voor een groot deel van de mensen met een visuele beperking ligt dit anders. Zij kunnen lang niet altijd op een veilige manier bij het stembureau komen, laat staan dat ze dan zonder hulp hun stem kunnen uitbrengen.

In dit project wordt bekeken hoe het huidige stem-proces toegankelijker gemaakt kan worden. Hierbij worden verschillende partijen betrokken: ervaringsdeskundigen, gemeenten, expertiseorganisaties en de overheid. Dit project is een eerste stap, waarbij aan het eind bekeken wordt welke vervolgstappen nodig zijn. Inmiddels is er een vervolgaanvraag ingediend. Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-316d43248d5e919c1afbdc379c56f093d6cb2ba3/pdf

https://kennisoverzien.nl/kennisthemas/toegankelijke-samenleving/toegankelijk-stemmen#paragraph-toc-390

Ga naar de inhoud