Van inclusie naar prestatie

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de fysieke omgeving: gebouwen en publieke ruimten. In het kader van toegankelijkheid zijn gemeenten verplicht om in een zogenaamde inclusie-agenda aan te geven hoe ze het VN-verdrag Handicap gaan uitvoeren. Ofschoon veel gemeenten inmiddels een inclusieagenda hebben, blijft veel steken in de uitvoering. Ze weten niet goed waar te beginnen.

In België is een handleiding gemaakt met de titel ‘Naar een toegankelijke gemeente – Leidraad voor een kwaliteitsvol beleid’. Deze handleiding beschrijft uitgangspunten om werk te maken van toegankelijk-heid. In dit project wordt onderzocht of dit model toepasbaar is voor Nederland om zo invloed uit te oefenen op de inclusieagenda van ten minste 10-15 gemeenten in Nederland. Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud