Oeganda

Klaslokaal in uganda

Veel jongeren met een visuele beperking kunnen in Oeganda geen werk vinden. Ook maken veel jongeren niet de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs. Samen met de Faculty of Special Needs and Rehabilitation van de Kyambogo University (KyU) heeft Visio International het programma All we see is possibility ontwikkeld voor jongeren vanaf dertien jaar met een visuele beperking. Het doel van het programma is het vergroten van de participatie van deze jongeren in de samenleving.

Vaak krijgen slechtziende jongeren op de middelbare school braille aangeleerd, waardoor ze hun restvisus en capaciteiten onvoldoende benutten. Het programma beoogt hier verandering in te brengen en ouders en jongeren zelf te leren om voor hun belangen op te komen. Het programma richt zich (in eerste instantie) op de enige tien middelbare scholen in heel Oeganda die diensten bieden aan deze doelgroep. Negen scholen zijn reguliere scholen met een toegeruste resource room voor VI-leerlingen en de tiende school is een speciale school voor blinde en slechtziende leerlingen. Door de COVID-19-pandemie konden de activiteiten op scholen niet volgens het plan worden uitgevoerd. Wel zijn resource room teachers en verschillende vakdocenten getraind in wiskunde, seksuele voorlichting en ADL. Omdat veel leerlingen als gevolg van COVID-19 thuiszaten en met name visueel beperkte meisjes extra kwetsbaar zijn voor ongewenste intimiteiten en zwangerschap, zijn er door het land heen ook scholingen voor ouders georganiseerd over ADL en seksualiteit. Daarnaast zijn oogheelkundige professionals getraind. Alle trainingen waren samenwerkingen tussen Oegandese trainers en trainers van Visio op afstand. Om de overgang van basis naar middelbaar onderwijs te verbeteren, zijn nu ook twintig basisscholen (speciaal of met een VI-unit) in beeld gebracht. Bovendien zijn leerkrachten getraind in oogscreening en het toegankelijk maken van hun lesmateriaal voor kinderen met een visuele beperking.

Skip to content