Training kijkstrategie

De effectiviteit van een training Kijkstrategie voor basisschoolleerlingen met een visuele beperking is nog onvoldoende gemeten. Hoewel eerdere projecten hebben geleid tot een geprotocolleerde training, is gebleken dat er nauwelijks wetenschappelijke evidentie is.

Er is geen antwoord op de vraag of kinderen met een visuele beperking andere kijk- strategieën hanteren dan goedziende kinderen. Ook weten we niet of er verschillen bestaan tussen oculair slechtziende kinderen en kinderen met CVI.
Dit project gaat onderzoeken in hoeverre de kijkstrategie van kinderen met een visuele beperking wat betreft snelheid of accuraatheid bij het verwerken van visuele informatie, daadwerkelijk verbetert. Ook wordt onderzocht of zij na het volgen van de training minder visuele vermoeidheid ervaren. Tevens wordt gekeken naar de effectiviteit van de geprotocolleerde training Kijkstrategie.

Ga naar de inhoud