Tour des lumières

Voldoende licht is een voorwaarde voor het zelfstandig functioneren in huis, op het werk of op school. Voor mensen met een visuele beperking is het niet vanzelfsprekend dat een ruimte zodanig verlicht is dat zij alle taken naar behoren kunnen uitvoeren. Het is daarom van groot belang dat slechtziende mensen goed worden geïnformeerd over een optimale verlichting.

Een 3D-lichtlabonderzoek geldt als gouden standaard. Locaties waar een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden, zijn echter schaars. Dit leidt er vervolgens toe dat veel cliënten ver moeten reizen en om die reden van het verlichtingsonderzoek afzien. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe methoden ontwikkeld om verlichtingsonderzoek te doen zonder gebruik te maken van het 3D-lichtlab. Een voorbeeld hiervan is het 2D-lichtlab. De betrouwbaarheid en validiteit van deze methode zijn echter nog niet vastgesteld. Inmiddels zijn op de verschillende locaties van Visio 2D-lichtlabs geïnstalleerd en wordt onderzocht of het 2D-lichtlab een bruikbaar instrument is voor verlichtingsonderzoek. Het project wordt in 2023 afgerond.

Ga naar de inhoud