Toegang tot werk

vrouw met mobiel belt

Voor mensen met een visuele beperking is het vaak moeilijk om een betaalde baan te vinden. Er zijn weinig data beschikbaar over het aantal mensen in Nederland met een visuele beperking dat werkloos is. Dat wordt deels veroorzaakt doordat er sprake is van verborgen werkloosheid: mensen met een visuele beperking die het zoeken naar een betaalde baan hebben opgegeven.


Op basis van gesprekken met ketenpartners schat de Oogvereniging dat zo’n 30.000 mensen met een visuele beperking geen baan heeft en ongeveer de helft daarvan op zoek is naar een baan. De Oogvereniging wil:

• Leren wat er nodig is binnen een bedrijf of organisatie om meerdere mensen met een visuele beperking succesvol te plaatsen.
• Ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak met alle betrokken partijen, die op schaal kan worden toegepast, waardoor plaatsing van mensen met een visuele beperking in een volwaardige functie mogelijk wordt bij een grotere groep van bedrijven en organisaties.
• Zicht krijgen op de kosten van plaatsing van mensen met een visuele beperking en de wijze waarop deze kosten gefinancierd kunnen worden.

Visio Foundation heeft dit project financieel ondersteund.

Ga naar de inhoud