The Next Step

Homonieme hemianopsie verwijst naar gezichtsvelduitval in de linker- ofwel rechterhelft van het gezichtsveld, waarbij de uitval voor beide ogen gelijk is. Mensen met hemianopsie ervaren met name moeilijkheden op het gebied van lezen, zoeken en mobiliteit. Ze hebben baat bij training die gericht is op het verbeteren van het scangedrag om zo te compenseren voor hun gezichtsvelduitval.

Er zijn binnen Visio verschillende van deze scantrainingen beschikbaar. Er zijn echter geen mogelijkheden om het scangedrag tijdens trainingsoefeningen objectief te meten. De therapeut kan hooguit proberen zelf te observeren hoe de cliënt kijkt, maar zelfs dat is bij veel oefeningen en activiteiten niet mogelijk (zoals bij fietsen of scootmobiel rijden). Door eerder onderzoek is gebleken dat verschillende technieken, zoals mobiele eyetracking en virtual reality, veelbelovend zijn om wel objectief het scangedrag in kaart te brengen. Doelstelling van dit project is om met deze nieuwe technieken bij mensen met hemianopsie, goedziende mensen en goedziende mensen met gesimuleerde hemianopsie, de samenhang te onderzoeken tussen scangedrag (hoe iemand de omgeving bekijkt) en verschillende activiteiten (mobiliteit, zoeken, lezen). De toepassing van deze kennis over doelmatig en doelgericht scangedrag zal de revalidatie voor mensen met hemianopsie verbeteren.

.

Ga naar de inhoud