Teken mee

Door zelf te tekenen, leren kinderen al op jonge leeftijd een verband te leggen tussen ‘iets doen’ en ‘voelen dat er iets ontstaat’. Het is bekend dat tekenen bij kinderen het ruimtelijk inzicht en begrijpen van ruimtelijke relaties vergroot. Ook biedt tekenen openingen naar een andere manier van zichzelf uitdrukken. Voor de begeleider geeft het inzicht in de conceptvorming en beleving van de leerlingen.

Op dit moment wordt het leren tekenen nog niet gestructureerd aangeboden of aangeleerd bij de blinde leerlingen/cliënten. Binnen dit project wordt een leerweg opgezet om de tekenvaardigheid te stimuleren en tot ontwikkeling te brengen. De doelgroep betreft blinde tot zeer slechtziende kinderen in de leeftijd van vier tot veertien jaar (rond de 350 leerlingen bij Visio en Bartiméus in het speciaal onderwijs en de ambulante onderwijskundige begeleiding).

Ga naar de inhoud