Technologische kennis delen en gebruiken

Visio heeft veel kennis over en ervaring met technologie en technologische producten die het welzijn van cliënten en leerlingen met een visuele en (zeer ernstige) verstandelijke beperking bevorderen en hun mogelijkheden vergroten. Deze kennis lijkt maar beperkt bij EMB-cliënten en -leerlingen terecht te komen. De ervaring leert dat juist deze groep mensen veel baat kan hebben bij de inzet van technologie. Daardoor zijn ze meer in staat om mee te doen: zelfstandig muziek te kiezen en te luisteren, contact te hebben met hun familie en groepsgenoten, een leuke vrijetijdsbesteding te hebben, enzovoort.

In dit project wordt onderzocht waarom kennis over technologie onvoldoende op de goede plek terecht komt en hoe gerealiseerd kan worden dat dit wel gebeurt. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Academische Werkplaats EMB door het afnemen van vragenlijsten en het doen van observaties. Met alle verkregen gegevens worden aanbevelingen gedaan. Het resultaat van dit project is dat technologie meer wordt ingezet binnen Wonen, Dagbesteding en Onderwijs.

Ga naar de inhoud