Virtual reality-ervaringsbril

Alle cliënten van Visio ervaren dat hun eigen omgeving en de maatschappij als geheel een visuele beperking soms moeilijk kunnen begrijpen. Een oogaandoening en de impact daarvan op het dagelijks functioneren zijn moeilijk onder woorden te brengen. Het zelf laten ervaren van een visuele beperking is de enige mogelijkheid om dit duidelijk te […]

Aandacht voor kinderen met visuele selectieve aandachtstoornissen

Een visuele selectieve aandachtsstoornis (VSAS) wordt in de praktijk herkend als meest voorkomende functiestoornis onder het paraplubegrip cerebral visual impairment (CVI). Kinderen met VSAS ervaren beperkingen in verschillende visuele situaties waarin overzicht en waarneming van details een rol spelen. Het diagnostisch onderzoek naar VSAS is momenteel afhankelijk van observaties en interpretaties van de […]

Ga naar de inhoud