Tactielprofiel doofblind

handen brache lezen op een coputer toetsenbord

Als je doofblind bent (een verzamelterm voor mensen met een gecombineerde ernstige visuele en auditieve beperking) is je tast een belangrijk en betrouwbaar compenserend zintuig. Het is daarom heel zinvol dat doofblinde mensen het tactiele kanaal optimaal leren gebruiken en dat zij hierin de juiste ondersteuning krijgen.


Met dit project wordt een instrument ontworpen om de tastontwikkeling van deze specifieke doelgroep
in kaart te brengen. Tactielprofiel doofblind kan een meerwaarde bieden bij diagnostiek en revalidatie, omdat het inzicht geeft in de sterke en zwakke vaardigheden op het gebied van tactiel functioneren voor deze specifieke doelgroep. Hierdoor wordt duidelijk hoe het revalidatietraject verder gericht vormgegeven kan worden. Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud