Stichting InZicht

Het programma van Stichting InZicht is in 1998 gestart om het wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, het onderwijs en de revalidatie voor mensen met een visuele
beperking te stimuleren, en zo de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast beoogt InZicht het
wetenschappelijk onderzoek beter te laten aansluiten op vragen
uit de praktijk.

Het programma InZicht heeft sinds 1998 verschillende
fases gehad en bevond zich in 2019 in de vierde fase. In deze
fase werd ingezet op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen, inclusief de maatschappelijke
participatie en de persoonlijke gevolgen voor betrokkenen.
De vragen en knelpunten waarmee zij kampen worden
niet alleen vanuit een cliëntperspectief bekeken, maar ook vanuit het perspectief van zelfzorg en eigen regie. Daarnaast
bouwt InZicht de infrastructuur verder uit voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen
en naar de infrastructuur voor verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.
De vierde fase liep af op 30 juni 2019. Momenteel wordt
er besproken of InZicht een vijfde fase krijgt. Alle lopende
projecten worden nog uitgevoerd dan wel afgerond. Voor de komende vier jaar vraagt dit inzet van de, weliswaar afgeslankte,
stuurgroep van het programma aangezien in het najaar van 2018 nog promotietrajecten zijn gehonoreerd. Alle hieronder genoemde programma’s zijn (mede)
gerealiseerd dankzij de steun van Novum, dat via Visio financieel bijdraagt aan het werk van stichting InZicht. Meer informatie over stichting InZicht is te vinden op ZonMw, via het zoekwoord ‘InZicht’.

Naar de inhoud springen