Sprekende ogen

Het zich niet kunnen uiten door onvoldoende controle over spraak of motoriek kan zeer frustrerend zijn voor een cliënt en het cliëntsysteem. Ooggestuurde communicatiemiddelen (AAC-systemen) bieden een uitkomst voor een groep mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Voor een aantal cliënten met een visuele beperking, die gebruikmaken van een AAC-systeem, blijkt echter soms dat de visuele mogelijkheden niet toereikend zijn bij de voorgestelde instelling van het apparaat.

In dit project wordt een training ontwikkeld om cliënten met een ernstig meervoudige en visuele beperking (EMB) te kunnen begeleiden bij het aanleren van nauwkeurig fixeren en het maken van doelbewuste oogbewegingen. Hiermee kan het AAC-systeem zo ingesteld worden dat het doelbewuste fixaties kan onderscheiden van een langzame oogbeweging. Het doel hiervan is de zelfstandigheid van de groep mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking te vergroten. Een eerste pilot liet veelbelovende resultaten zien. Dit betreft een vervolgaanvraag.

Ga naar de inhoud