Sociaal netwerk van jeugdigen met een visuele beperking versterken en onderhouden: ‘How to connect’

Jeugdigen met een visuele beperking en bijkomende psychosociale, psychische en/of ontwikkelings-problemen hebben moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten met voornamelijk ziende leeftijdsgenoten in hun thuisomgeving. Zij missen het gelijkwaardige contact met (ziende) leeftijdsgenoten, waardoor zij zich vaak alleen voelen in hun thuisomgeving.
Er zijn verschillende onderzoeken en projecten gedaan, gericht op sociale participatie van personen met een visuele beperking. Daaruit blijkt dat het van belang
is om zo vroeg en zo zelfstandig mogelijk een sociaal netwerk te ontwikkelen en te onderhouden, dat bestaat uit ziende en slechtziende leeftijdsgenoten. Dit project heeft tot doel een toolbox te ontwikkelen om daarmee aan jongeren handvatten te geven om hun sociale netwerk uit te breiden.
Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud