Rekenmachine

meisje leest op een tablet

Bij de exacte vakken op het havo en vwo wordt intensief gebruikgemaakt van de grafische rekenmachine (GR). Visio heeft onderzoek gedaan. Bij de exacte vakken op het havo en vwo wordt intensief gebruikgemaakt van de grafische rekenmachine (GR). Visio heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid hiervan. De conclusie van dit onderzoek is dat er geen grafische rekenmachine bestaat waarmee slechtziende en vooral blinde leerlingen volledig zelfstandig kunnen werken.

Dit is een van de redenen waarom visueel beperkte leerlingen minder vaak exacte vakken kiezen dan hun ziende klasgenoten, terwijl er veel vraag is naar technisch opgeleid personeel. Een volledig toegankelijke en bruikbare grafische rekenmachine voor blinde en slechtziende leerlingen geeft hun dezelfde mogelijkheden als ziende klasgenoten. Dit project heeft als doelstelling om een volledig toegankelijke rekenapplicatie te realiseren, zodat visueel beperkte leerlingen dezelfde kansen op de arbeidsmarkt krijgen als hun ziende klasgenoten. Een aantal grafische rekenmachines of soortgelijke online applicaties benaderen de toegankelijke rekenmachine. De meest levensvatbare oplossing wordt in dit project geoptimaliseerd met de betreffende leverancier. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de eindgebruiker, die de tussenproducten veelvuldig zal testen en evalueren. Doordat exacte vakken veelal taalonafhankelijk zijn, worden leerlingen en ervaren wiskundeleerkrachten uit Duitsland, Australië en Amerika betrokken. Hierdoor is dit een internationaal project.

Ga naar de inhoud