Programma's binnenland

Meerjarig deelsectorplan Visueel

Vanuit de sector Visueel is het Meerjarig deelsectorplan 2023-2024 geformuleerd voor Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten. Hierbinnen zijn vijf programmalijnen opgesteld, in samenspraak met doelgroep, professionals en belanghebbenden. Binnen de vijf programmalijnen ondersteunt Visio Foundation verschillende door Visio aangedragen expertiseprojecten in aanvulling op de reguliere bekostiging. Dankzij deze cofinanciering kunnen meer projecten door Visio voor de sector Visueel worden gerealiseerd. Expertise die vervolgens voor de hele sector (Visio, Bartimeus en Robert Coppes) beschikbaar is. 

https://www.kennisoverzien.nl/

Overige programma’s en projecten binnenland

Daarnaast bekostigt Visio Foundation een aantal andere programma’s en projecten, waaronder leerstoelen en aanvullende voorzieningen waarvoor onvoldoende reguliere middelen beschikbaar zijn. Zo heeft Visio Foundation in 2020 bijvoorbeeld bijgedragen aan de bouw van een volledig toegankelijke speeltuin voor kinderen met een (meervoudige) visuele beperking.

Tot slot heeft Visio Foundation een fonds microaanvragen waaruit kleine aanvragen (< € 10.000) worden gesteund. Voor meer  informatie hierover zie onze website: Aanvragen

Blinde atlete met begeleider
Vrouw knuffelt een zeehond