Praktische vaardigheden in het reguliere onderwijs

Ik mocht niet meedoen aan de techniekles; dat vond men te gevaarlijk’. Deze uitspraak wordt veelal gedaan door alle blinde leerlingen die vanuit het reguliere voortgezet onderwijs overstappen naar het speciaal onderwijs. Vaak overheerst nog de gedachte dat het werken met je handen gevaarlijk of vervelend is. Hier ligt een uitdaging: het aanleren van praktische vaardigheden in het reguliere onderwijs zou heel gewoon moeten zijn.

Net als bij het project Sporten, zo kan het ook, zullen hier korte filmpjes vanuit het perspectief van de leerling ontwikkeld worden, die laten zien wat wel mogelijk is. Hopelijk zijn deze filmpjes inspirerend voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving. Daarnaast zullen er ‘tipkaarten’ ontwikkeld worden, die zowel de dialoog op gang brengen als praktische oplossingen aandragen. Het materiaal zal een plek krijgen op bestaande platforms (kennisportaal, website Visio, EduVIP) en actief aangeboden worden aan doelgroepen binnen en buiten Visio als onderdeel van het project.
Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud