Op de foto staan Antoin Bruijninckx (links) en Frans Knüppe (rechts)

‘We kunnen nu nog meer doen voor blinde en slechtziende mensen’

Fusie Visio Foundation en Grenzeloos Zicht geeft bredere blik en meer armslag

Stichting Grenzeloos Zicht en Stichting Visio Foundation fuseren per 1 januari 2024 onder de naam Stichting Visio Foundation. De gefuseerde stichting heeft hetzelfde doel als beide partners: projecten financieren die het leven van slechtziende en blinde mensen verbeteren. Waar Visio Foundation eerder focuste op kennisontwikkeling voor zorg, revalidatie en onderwijs, komt daar nu aandacht bij voor projecten die het welzijn van de doelgroep op andere manieren vergroten. Bestuursleden Antoin Bruijninckx en Frans Knüppe verwachten door de fusie nog meer te kunnen betekenen voor mensen met een visuele beperking. ‘We komen heel graag in contact met iedereen die iets extra’s wil doen voor onze doelgroep.’

De gefuseerde Visio Foundation zal initiatieven ondersteunen voor blinde en slechtziende mensen in binnen- en buitenland. Het gaat om kleine en grote projecten waarvoor te weinig (reguliere) bekostiging is, op het gebied van welzijn, onderwijs, werk, toegankelijkheid, hulpmiddelen en zorg. Projecten in Nederland variëren van een smartwatch voor blinde zwemmers, ‘leerlijnen’ naar werk en de Voorleesdienst blinden en slechtzienden tot academische leerstoelen. In het buitenland gaat het vooral om onderwijs aan kinderen met een visuele beperking en oogbehandelingen in lage-inkomenslanden.

Grenzeloos Zicht initiatiefnemer

Het initiatief voor de fusie komt van Grenzeloos Zicht. Deze stichting vond haar oorsprong in Het Schild, een woonvoorziening in Wolfheze voor blinde en slechtziende mensen. Ze financierde naast algemene projecten ook extra’s voor bewoners van dit zorgcentrum, zoals hulpmiddelen. De positie van de stichting veranderde in 2021 en 2022 door de overname van Het Schild (door Pleyade) en later de verkoop van het vastgoed in Wolfheze. ‘Het moment brak aan om onszelf opnieuw uit te vinden: waartoe zijn we op aarde en waar kunnen wij verschil maken?’, zegt Frans Knüppe, bestuursvoorzitter Grenzeloos Zicht. ‘We stonden voor de keuze: zelfstandig weer iets gaan opbouwen of aansluiting zoeken bij een grotere stichting. Na een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben wij voor het laatste gekozen.’

Professionaliteit

Het bestuur koos Visio Foundation als fusiepartner. De twee stichtingen hebben een vergelijkbare geschiedenis: ook Visio Foundation is een vermogensstichting met een link naar een zorgorganisatie, in haar geval Koninklijke Visio. Bovendien is Visio Foundation een stabiel bestuurde stichting, zegt Knüppe. ‘Professionaliteit en continuïteit vinden wij erg belangrijk, zowel in het beheer van het vermogen als in de beoordeling van projecten.’ Bruijninckx legt uit: ‘De link met onze partnerorganisatie Visio helpt ons bij de beoordeling van aanvragen. We kunnen projecten professioneel toetsen op een kosteneffectieve manier.’

Verbreding Visio Foundation

Het vermogen van Visio Foundation neemt door de fusie met 30 procent toe. ‘We hebben meer geld voor projecten. Dat is winst voor blinde en slechtziende mensen’, zegt Bruijninckx. De gefuseerde stichting verbreedt ook haar werkterrein. Visio Foundation ondersteunde tot nu toe initiatieven op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg, vaak afkomstig van partnerorganisatie Koninklijke Visio. Grenzeloos Zicht brengt nieuwe aandachtsgebieden in. Ten eerste behandeling, zoals oogoperaties in lage-inkomenslanden. Ten tweede aanvragen die niet direct gerelateerd zijn aan Visio. Zo gaf Grenzeloos Zicht in het verleden geld aan het MuZIEum. Grenzeloos Zicht ondersteunde daarnaast individuen bij bijvoorbeeld de aanschaf van dure visuele hulpmiddelen. Visio Foundation gaat dat niet doen. Daarom heeft Grenzeloos Zicht een aanzienlijk bedrag gedoneerd in 2023 aan de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS), die onder meer steun biedt aan particulieren. ‘We hebben afgesproken dat de LSBS aanvragen van bewoners van Het Schild met een positieve grondhouding zal behandelen’, benadrukt Knüppe.

Bundeling van krachten

Om de uitgangspunten van Grenzeloos Zicht te verankeren in Visio Foundation, treedt Knüppe voor 3 jaar toe tot het bestuur. De inzet van Bruijninckx is dat door de krachtenbundeling nog meer organisaties de weg zullen vinden naar Visio Foundation. ‘We gaan nadrukkelijker naar buiten treden om nog meer te kunnen betekenen voor blinde en slechtziende mensen. We nodigen iedereen die zich voor onze doelgroep inzet van harte uit zich tot ons te wenden.’

 

Ga naar de inhoud