Perimetrische screening op basis van oogvolgbewegingen

Een intact gezichtsveld is uitermate belangrijk voor het dagelijks functioneren. Kennis over de aanwezigheid en aard van een gezichtsvelddefect is dan ook een van de meest essentiële gegevens in de revalidatie en van uitermate groot belang in de oogheelkundige diagnostiek. Standaard automatische perimetrie (SAP) – de huidige gouden standaard voor gezichtsveldmetingen – kan niet betrouwbaar worden toegepast bij voor Visio belangrijke doelgroepen, zoals ouderen (> tachtig jaar), mensen met motorische problematiek (zoals bij de ziekte van Parkinson) en mensen met aandachtsproblemen en/of vertraagde informatieverwerking (ten gevolge van NAH).

Het UMCG heeft onlangs een nieuwe, zeer eenvoudige en slechts vijf minuten durende screeningstest voor het gezichtsveld ontwikkeld (de Eye Movement Correlogram (EMC)-test). Het doel van dit project is na te gaan of door het inzetten van de EMC-test de diagnostiek en revalidatie van mensen bij wie het afnemen van SAP onmogelijk is, kunnen worden verbeterd. Dit project focust op toepassing in de doelgroepen ouderen en mensen met aandachts- of informatieverwerkingsproblematiek. Mede door dit project zal de samenwerking tussen Visio en het UMCG verder geïntensiveerd worden.

Ga naar de inhoud