Parelduiken

Het verbeteren van diagnostiek, advies en revalidatie van mensen met een visuele beperking om daarmee hun mogelijkheden tot participatie te optimaliseren, is een essentiële taak van de visuele sector. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van diagnostiek of revalidatie. Dit leidt tot een uitgebreide dataverzameling.

Dit project wil met geavanceerde technieken, zoals data-dashboarding (DD) en machinelearning (ML),
de bestaande onderzoeksdata nader, en met name project overstijgend, analyseren en visualiseren. Mogelijk kunnen zo nieuwe kruisverbanden worden gelegd, waardoor onverwachte en relevante inzichten ontstaan.
In 2021 is een pilotproject uitgevoerd. Deze pilot heeft laten zien dat ML-technieken toepasbaar zijn op het type data dat beschikbaar is en dat deze technieken toegevoegde waarde bieden boven op de standaard-analyses. De pilot was te kort om tot definitieve conclusies te komen, omdat ook gebleken is dat nadere kennis van domeinexperts nodig is om de voorlopige uitkomsten te duiden en de vragen te finetunen. In 2022 is een vervolgproject gestart.

Ga naar de inhoud