Parelduiken

Het verbeteren van diagnostiek, advies en revalidatie van mensen met een visuele beperking om daarmee hun mogelijkheden tot participatie te optimaliseren, is een essentiële taak van een expertise-instituut als Visio. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van diagnostiek of revalidatie. Dit leidt vaak tot een uitgebreide dataverzameling, die na beëindiging van het project onbenut blijft.

Met het project Parelduiken wil Visio onderzoeken of met de bestaande, reeds verzamelde onderzoeksdata nieuwe kruisverbanden kunnen worden gelegd, die leiden tot onverwachte en relevante inzichten en kennis. Visio wil dit doen met geavanceerde technieken, zoals data-dashboarding (DD) en machine-learning (ML). Omdat de data reeds beschikbaar zijn, kan dit onderzoek snel bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de revalidatiezorg.

Naar de inhoud springen