Ontwikkeling meetinstrument hogere orde visuele functies

Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden gekenmerkt door stoornissen in de hogere orde visuele functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoor[1]nissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuropsychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om HOVF te meten.

Dit project betrof de eerste verkennende fase. Er is een systematische literatuurreview uitgevoerd en de resultaten zijn in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Ook is er een universitaire partner gevonden. Hiermee is de basis gelegd voor fase 2: project AVIP-C. Dit fase 2-project is reeds gehonoreerd en zal direct in aansluiting op het project Ontwikkeling meetinstrument HOVF starten met dezelfde projectgroep en universitaire partner. Beoogd wordt een gevalideerd neuropsychologisch instrument te ontwikkelen, waardoor de diagnostiek van CVI nauwkeuriger wordt en uiteindelijk de behandeling van kinderen met CVI doelmatiger wordt.

Naar de inhoud springen