Non-verbale communicatie

Docent met kind leert rekenen

Veel van onze non-verbale communicatie is visueel. Voor mensen met een visuele beperking is het goed opvangen van non-verbale communicatie, het interpreteren van deze signalen en het adequaat reageren op de non-verbale feedback niet vanzelfsprekend. Zij missen immers deze visuele input. Het goed kunnen signaleren en interpreteren van non-verbale communicatie van gesprekspartners is essentieel voor het adequaat reageren in gesprekken en daarmee voor goede sociale interactie met anderen. Wanneer iemand geen goede sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelt, leidt dit tot verminderd zelfvertrouwen en meer moeite bij het participeren.

Dit project richt zich in eerste instantie op kinderen en jongeren met een visuele beperking in de leeftijd van nul tot twintig jaar (3.000 kinderen). Het doel is om deze kinderen van jongs af aan te leren om met gebruik van hun zintuigen non-verbale communicatiesignalen te herkennen en juist te interpreteren. Door inzichtelijk te maken welke non-verbale communicatie er in de ziende wereld veel gebruikt wordt, kunnen kinderen met een visuele beperking leren deze signalen met hun zintuigen waar te nemen en hier adequaat op te reageren. Verwacht wordt dat kinderen die een training hebben gevolgd, non-verbale signalen beter weten te herkennen en te interpreteren met behulp van hun zintuigen, dan kinderen die de training niet hebben gevolgd. Het project is afgerond en de infor-matie is beschikbaar op EduVIP.

Ga naar de inhoud