NAH (niet-aangeboren hersenletsel) Progress

Veel mensen met neurodegeneratieve aandoeningen, zoals MS en de ziekte van Parkinson, krijgen vroeg of laat visuele problemen. Dit wordt niet altijd tijdig onderkend, terwijl deze groep gebaat is bij goede revalidatiezorg. De komst van twee topklinische centra – een voor MS en een voor de ziekte van Parkinson – biedt een kans om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Dit kan worden bereikt door een samenwerkingsverband aan te gaan met Visio.

Visio in Haren heeft de kennis en expertise in huis om de stap naar hoogwaardige klinische zorg te maken. Hierdoor kunnen mensen met neurodegeneratieve aandoeningen de complexe en specialistische diagnos-tiek en revalidatie krijgen die ze nodig hebben. Er is een samenwerkingsverband aangegaan met Punt voor Parkinson, het MS Centrum Noord Nederland en de geheugenpoli van het UMCG. Verwijscriteria zijn vastge-legd en screeningsvragenlijsten ontwikkeld. Inmiddels worden cliënten gescreend en is er een aantal bij Visio aangemeld. Wel is gebleken dat een revalidatietraject door sommige cliënten als te belastend wordt ervaren. Het visueel functieonderzoek en het neuropsycholo-gisch onderzoek zijn daarom aangepast. De bedoeling is om een nationale richtlijn voor verwijzing, diagnostiek en revalidatie van visuele klachten bij MS, de ziekte van Parkinson en (vroeg)dementie op te stellen. 

Ga naar de inhoud