Monoculair filteren

Veel vage klachten die mensen ervaren als gevolg van een groot verschil in de beeldkwaliteit van beide ogen, een storende oogmotiliteit als gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen, dan wel de verwerking als gevolg van een vorm van niet-aangeboren hersenletsel, lijken te ontstaan door een onderling verschil in de verwerking van beide ogen. Mensen hebben vaak last van verminderde beeldkwaliteit door het vormen van dubbelbeelden, een waas of moeite met focussen.

Uit literatuur komt naar voren dat het onderdrukken van het beeld van het aangedane oog of het vertragen van het beeld in het goede oog, de symptomen kan verminderen of zelfs geheel kan laten verdwijnen. Dit onderdrukken of vertragen kan bereikt worden met speciale grijsfilters. Het is onduidelijk of onderdrukken of vertragen een betere oplossing biedt. Verder is het onduidelijk of cliënten over een langere periode baat hebben bij het gebruik van een monoculair filter, door[1]dat cliënten over het algemeen niet over een langere periode gevolgd worden. In dit onderzoek wordt bekeken of het vertragen de voorkeur geniet boven het onderdrukken. Aan het einde van het onderzoek zal een e-learningmodule ontwikkeld worden, waardoor onderzoekers in staat zullen zijn om het onderzoek zelfstandig binnen Visio uit te voeren.

Ga naar de inhoud