Mobiele eyestracking 2.0

Veilige mobiliteit is een uitdaging voor veel mensen met een visuele beperking. Hoe complexer de visuele omgeving is en hoe meer verschillende straatelementen en verkeersdeelnemers onze aandacht vragen, hoe ingewikkelder het wordt om veilig te lopen, fietsen of auto te rijden. De mobiliteit wordt vaak beoordeeld aan de hand van een fietsobservatie of lopend in een bekende omgeving.

Juist in complexe situaties is de mobiliteit moeilijk te beoordelen, omdat de hoeveelheid aan gebeurtenissen het gedrag op meerdere manieren beïnvloedt (pas inhouden, object omzeilen, afbuigen).
De introductie in 2018 van een mobiele eyetracker heeft geholpen om de mobiliteit beter in kaart te brengen. Maar de drempel om deze eyetracker te gebruiken, is voor medewerkers vrij hoog, omdat dit moeilijk is. Recent is een nieuwe mobiele eyetracker op de markt gekomen, waarvan de gebruiksvriendelijkheid vele malen groter blijkt te zijn.
Dit onderzoek heeft als doel om systematisch na te gaan hoe de eyetracker beter ingezet kan worden in de revalidatie. Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud