Migrantendesk

In Nederland wonen zo’n 40.000 migranten met een visuele beperking. Velen van hen vinden het moeilijk hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij natuurlijk cruciaal, maar hoe doe je dat als de taalschool niet is ingericht op cursisten die blind of slechtziend zijn?
In het huidige inburgeringsstelsel krijgen migranten met een visuele beperking dan ook vaak ontheffing, met alle gevolgen van dien. Niet inburgeren betekent immers weinig kans op studie of werk. Wie de taal niet goed spreekt, vindt bovendien moeilijk aansluiting bij anderen.

De Oogvereniging wil:

• Het migrantenmaatjesproject uitbouwen, waarbij blinde en slechtziende migranten worden gekoppeld aan een (taal)maatje.
• Blijven lobbyen voor een gelijkwaardige positie van migranten met een visuele beperking, ook, en misschien juist wel nu de nieuwe Wet inburgering in werking treedt.

Om goede zorg en revalidatie te kunnen bieden aan Oekraïnse vluchtelingen met een visuele beperking, ondersteunt Visio Foundation de werkzaamheden van een Oekraïnse oogarts, die verbonden is aan de Oogvereniging.

Ga naar de inhoud