Microaanvragen

Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin mensen met een visuele beperking tussen de wal en het schip dreigen te geraken. In 2011 hebben stichting Visio Foundation en Koninklijke Visio een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze mensen de noodzakelijke ondersteuning, revalidatie of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast ondersteunt het fonds kleine, eenmalige projecten, die vooral voor de doelgroep van grote betekenis kunnen zijn. Er zijn in 2022 dertig aanvragen ingediend, waarvan er dertien zijn gehonoreerd. Er zijn negen aanvragen afgewezen en acht aanvragen ingetrokken door de aanvragers zelf.

Het fonds is bedoeld voor kleine, vaak individuele aanvragen. Alleen medewerkers van Koninklijke Visio kunnen microaanvragen indienen voor hun cliënten. In 2022 is voor enkele kinderen de eigen bijdrage aan de revalidatieweek betaald, omdat de ouders dit zelf niet konden doen.
Daarnaast heeft het fonds een aantal bijzondere initiatieven ondersteund, zoals het audiodrama Donkerslag (Donkerslag – L1) en de Camino Anders Bekeken
(Camino Anders Bekeken – stichting Anders Bekeken). In aanvulling hierop heeft Visio Foundation bijgedragen aan stichting Strijk Quartet Biënnale Amsterdam (SQBA residency week #1 – Strijkkwartet Biënnale Amsterdam).

Ga naar de inhoud