Microaanvragen

Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin mensen met een visuele beperking buiten de boot dreigen te vallen. In 2011 hebben Stichting Novum en Koninklijke Visio een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze mensen de noodzakelijke revalidatie of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast ondersteunt het fonds kleine, eenmalige projecten, die vooral voor de doelgroep van grote betekenis kunnen zijn. Er zijn in 2020 veertien aanvragen ingediend, waarvan er negen (deels) zijn gehonoreerd.


Het fonds is bedoeld voor kleine, vaak individuele aanvragen. Alleen medewerkers van Koninklijke Visio kunnen microaanvragen indienen voor hun cliënten. Zo zijn er in 2020 bijdragen gegeven aan cliënten voor een iPhone, de ziektekostenverzekering en extra begeleiding voor een vakantie. Voor enkele kinderen zijn de eigen bijdragen aan het schoolkamp/uitwisselingsprogramma en de boeken betaald, omdat de ouders dit zelf niet konden. Ook zijn in 2020 kleinere initiatieven ondersteund. Er is bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan het tot stand komen van het boek Lekker in je lijf voor visueel beperkte kinderen. Het boek geeft seksuele voorlichting aan kinderen. Maar ook zijn financieel ondersteund de RAAK Stimuleringsprijs, het project Houd de lijn vrij! en de stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK). Deze stichting zet zich in voor migranten met een visuele beperking. Vaak wordt deze groep vrijgesteld van de plicht tot inburgering, omdat het bestaande taalonderwijsaanbod daar niet op is ingesteld.

Skip to content