Lezen bij CVI en NAH, functioneel optimale software-instellingen

Kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI) en veel volwassenen met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren problemen bij het langdurig lezen. Hiervoor zijn ze in veel gevallen aangewezen op digitale hulpmiddelen. Wanneer een cliënt gebruik wil maken van digitale hulpmiddelen om teksten gemakkelijker te kunnen lezen, exploreren de OTC (ondersteunende technologie en communicatie)- adviseurs van Visio, in samenspraak met de cliënt, een aantal ondersteunende software-instellingen (zoals vergroting, letterafstand en regelafstand). Deze instellingen zijn doorgaans gebaseerd op langdurige ervaring en op impliciete professionele kennis.

In samenspraak met de cliënt worden softwareinstellingen doorgevoerd bij de digitale hulpmiddelen om teksten gemakkelijker te kunnen lezen (zoals vergroting en regelafstand). Vervolgens blijkt dat cliënten de geadviseerde instellingen niet altijd langdurig blijven gebruiken. Het is onbekend welke factoren hieraan bijdragen. Dit project betreft een verkennend pilotonderzoek en heeft als doel om de cliënt gemakkelijker en langer te kunnen laten lezen met behulp van digitale hulpmiddelen.

Ga naar de inhoud