Levensdomeingerichte intake

Er zijn momenteel rond de 160.000 oudere cliënten (bron: Strategiekrant) die op latere leeftijd slechtziend worden. Het blijkt dat deze groep moeilijk bereikt wordt en als ze in beeld komen bij een revalidatie-instelling, dan passen de huidige intake en ondersteuning hier niet voldoende bij. De nu vooral op vaardigheden gerichte gestandaardiseerde revalidatie past niet goed bij de levensvragen van deze oudere doelgroep.

De thuiswonende ouderen in de leeftijd van 75-85 jaar met een bepaalde oogaandoening hebben vaak moeite met hulp vragen en het afhankelijk zijn van anderen. Het doel van het project is dat er bij de intake, via het concept positieve gezondheid, met de cliënt een betekenisvol gesprek over het leven plaatsvindt. Op basis van dit gesprek kunnen dan, beter en anders dan voorheen, de wensen voor ondersteuning in kaart worden gebracht. Met deze aanpak ervaart de cliënt meer eigen regie.
Belangrijk is de subjectieve beleving van de cliënt van de eigen gezondheid. Ook wordt samen met de cliënt in kaart gebracht in welk levensdomein een vraag voor ondersteuning ligt. Dit project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud