Leesplezier

Een groot deel van de kinderen met een ernstige visuele beperking leest niet zo veel of vindt lezen niet net zo leuk als de meeste ziende leeftijdsgenootjes. Toch is lezen ook voor deze kinderen belangrijk. Kinderen die meer lezen, behalen doorgaans betere resultaten op school. Kinderen met een ernstig visuele beperking die onvoldoende leren lezen, dreigen analfabeet te worden.

De oorzaken van dit verminderd leesplezier liggen enerzijds in een gebrek aan kennis over hoe, waarom en wat te lezen bij mensen uit het kindsysteem (onder wie ook professionals) en anderzijds in een tekort aan leuke en geschikte boeken. Richtlijnen voor het ont[1]wikkelen van boeken, waarin concepten echt duidelijk overgebracht worden, zijn niet algemeen bekend en vindbaar. Dit project richt zich op kinderen met een ernstige visuele beperking in de ontwikkelingsleeftijd van nul tot twaalf jaar. Het doel is dat zij met plezier boeken lezen, die passen bij hun ontwikkelingsleeftijd en waarin concepten goed staan uitgelegd. Daarnaast beoogt dit project dat mensen uit het kindsysteem het belang van lezen in iedere leeftijdsfase kennen en dat zij geschikte boeken goed weten te vinden. Er zijn ver[1]schillende activiteiten in gang gezet om het lezen te stimuleren. Het project is in 2021 afgerond. Voor meer informatie zie: www.visio.org/leesplezier.

Naar de inhoud springen