Leerstoel VUmc: Leer van de blinde en slechtziende mens

Novum draagt bij aan de leerstoel Leer van de blinde en slechtziende mens bij het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, betaalt Novum.

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof. dr. G.H.M.B. van Rens. Professor Van Rens was tien jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid. De samenwerking biedt het VUmc toegang tot grote databases van Visio met geanonimiseerde patiënteninformatie. Het onderzoek en onderwijs van de leerstoel richten zich op het in kaart brengen van de behoeften en effecten van revalidatie voor mensen met een visuele beperking. Vanwege de beperkte tijdsinzet van de hoogleraar (0,3 fte) richt zijn bijdrage zich voornamelijk op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt er onderwijs gegeven aan studenten en arts-assistenten in opleiding tot oogarts. In 2017 liep de financiering van de leerstoel door Novum af. In overleg met de universiteit is besloten om gezamenlijk de financiering met vier jaar te continueren.

Skip to content