Leerstoel VU: leer van de blinde en slechtziende mens

Visio Foundation draagt bij aan de leerstoel Leer van de blinde en slechtziende mens bij het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, betaalt Visio Foundation.

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof. dr. G.H.M.B. van Rens. Professor Van Rens was tien jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid. De samenwerking biedt het VUmc toegang tot grote databases van Visio met geanonimiseerde patiënteninformatie. Het onderzoek en onderwijs van de leerstoel richten zich op het in kaart brengen van de behoeften aan en effecten van revalidatie voor mensen met een visuele beperking. De activiteiten lopen door tot juni 2023.

Ga naar de inhoud