Leerstoel Visuele informatieverwerking Erasmus

Visio heeft de samenwerking met de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC geïntensiveerd met de bijzondere leerstoel Visuele informatieverwerking. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het Erasmus MC. Sinds september 2013 bekostigt Novum de extra kosten van de projectuitvoering, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen. De samenwerking maakt het mogelijk om kennisontwikkeling en praktijkgericht handelen met elkaar te verbinden.

Zien doen we niet alleen met onze ogen. Ook de hersenen zijn actief betrokken bij het doorsturen en verwerken van de beelden die via de ogen binnenkomen. Wanneer de hersenen de beelden niet goed registreren of verwerken, kunnen visuele stoornissen ontstaan. De missie van de bijzondere leerstoel Visuele informatieverwerking, die bezet wordt door prof. dr. J. van der Steen, afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC, is tweeledig: een bijdrage leveren aan het vroegtijdig diagnosticeren van aandoeningen waarbij de visuele informatieverwerking is aangedaan én het beoordelen van interventies op hun toepasbaarheid en effectiviteit. Bij het onderzoek wordt veel gebruikgemaakt van de registratie van oogbewegingen met behulp van een eyetracker, waarmee de reactie op visuele stimuli nauwkeurig kan worden gemeten. Het verwachte eindresultaat is het leveren van een bijdrage aan de vroegdiagnostiek van visuele (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen met een cerebrale visuele stoornis (CVI), het vroegtijdig opsporen van gezichtsvelduitval door glaucoom en het in kaart brengen van de achteruitgang in visueel-motorische coördinatie bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen. 

Naar de inhoud springen