Leerstoel NAH

In 2016 leefden er in Nederland naar schatting 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH, https://www.volksgezondheidenzorg. info). NAH kan ontstaan na een (verkeers)ongeval of door ziektes zoals hersenbloedingen, -infarcten, -tumoren of zuurstoftekort na een hartstilstand. Daarnaast waren er in 2016 nog eens circa 1.340.000 mensen met een chronische hersenaandoening die geleidelijk is ontstaan, zoals MS, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en andere dementiële aandoeningen (https://www.volksgezondheidenzorg.info). Traditioneel richt de zorg voor patiënten met NAH zich op de motorische, cognitieve en psychosociale gevolgen van de hersenaandoening.

Voor de visuele gevolgen van deze aandoeningen is weinig aandacht, terwijl de geschatte prevalentie van visuele stoornissen door NAH uiteenlopen van minimaal één op de vijf tot mogelijk zelfs één op de twee patiënten (Berthold-Lindstedt, Ygge en Borg, 2017; Kerkhoff, 2000). Veel patiënten met NAH krijgen daardoor niet de best mogelijke zorg, waardoor de mate van participatie en het welbevinden achterblijven ten opzichte van wat potentieel mogelijk is.
Dankzij de financiële steun van Visio Foundation is een bijzondere leerstoel ingesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor dit vakgebied. Doel van de leerstoel is het ontwikkelen, verbeteren en onderbouwen van diagnostische methoden en (cognitieve) training voor mensen met visuele klachten door NAH. Daarnaast is het streven de aandacht voor en kennis over onbekende of onbegrepen visuele klachten door NAH te vergroten.
De leerstoel is ingesteld voor een periode van vier jaar en wordt bekleed door dr. J.H.C. Heutink. Dr. Heutink is tevens bij Visio werkzaam.

Ga naar de inhoud