Kies Exact

Leerlingen die momenteel de NASWB-vakken volgen, geven aan dat dit wordt bemoeilijkt door de afwezigheid van materialen en de juiste begeleiding. De randvoorwaarden voor het volgen van de NASWB-vakken zijn daardoor niet optimaal. Hierdoor krijgen leerlingen geen gelijke kansen om een weloverwogen keuze te maken.

Dit project beoogt dat aangepaste leermiddelen beschikbaar zijn voor elke scholier met een visuele beperking in het voortgezet onderwijs. Daarnaast vindt er op allerlei manieren kennisdeling plaats met docenten, waardoor zij beter toegerust zijn om leerlingen met een visuele beperking te onderwijzen in de exacte vakken. Het doel is dat leerlingen daardoor beter in staat gesteld worden om deel te nemen aan het onderwijs in de exacte vakken en zo een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun toekomstig(e) vervolgopleiding en beroep. Er is een grote behoefte aan extra ondersteuning bij leerlingen en leerkrachten in het reguliere onderwijs.

De lijst met gewenste materialen, tutorials en tekeningbanden is in de loop van het traject steeds langer geworden. Het project is met succes afgerond. In de afgelopen jaren is het aantal visueel beperkte leerlingen dat NASWB-vakken volgt, toegenomen. Meer informatie is te vinden op www.eduvip.nl.

Ga naar de inhoud