Kansen voor activering

Een grote groep mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige en visuele beperking maakt vaak weinig fysiek contact met de nabije omgeving. Zij raken voorwerpen bijna niet aan, ze onderzoeken niet of nauwelijks materialen in hun omgeving en zoeken amper fysiek contact met hun naaste of begeleider. Zij weten soms niet wat er te ontdekken valt, hebben te weinig bewegingsmogelijkheden om op zoek te gaan of zij ervaren onvoldoende prikkels.

Binnen Visio en Bartiméus wordt de interventie Active Learning regelmatig ingezet om deze mensen te activeren. Active Learning richt zich op de driehoek cliënt-interactie-omgeving.
Er is op dit moment weinig bekend over de impact die de verschillende interventieonderdelen hebben. Dit project heeft als doel meer zicht te krijgen op de werkzame elementen. De begeleider krijgt zo gerichte en onderbouwde informatie, de omgeving wordt passend en prikkelend ingericht en de cliënt wordt hierdoor optimaal gestimuleerd om zijn omgeving fysiek te verkennen.
Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud