Leerlijnen naar werk

Werken geeft mensen eigenwaarde. Mensen met een visuele en cognitieve beperking willen ook ‘gewoon werken’ en een bijdrage leveren aan de maatschappij, net als ieder ander. Door het volgen van een leerlijn en het halen van een certificaat wordt deze groep mensen geholpen bij het vinden van de best passende (onbetaalde) werkplek. In de afgelopen jaren is de brancheopleiding Woonhulp, waar Visio ook aan heeft meegedaan, succesvol gebleken.

Dit nieuwe project wil voortbouwen op deze successen en leerervaringen. Het Ministerie van VWS heeft de opdracht gegeven aan de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) om drie nieuwe leerlijnen te ontwikkelen en deze vanuit de dagbesteding aan te bieden. Het landelijke ontwikkeltraject is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van VWS, de Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB) en de VGN. Visio is gevraagd om doelgroepspecifieke expertise te leveren aan de designtafel om voor de eigen doelgroep de theorie van de drie leerlijnen passend en toegankelijk te maken. Het idee is dat visueel beperkte leerlingen kunnen instromen in een regionaal door de branche georganiseerd opleidingstraject. Het project is afgerond. Helaas moeten we concluderen dat er maar drie leerlingen zijn die het leertraject facilitair hebben doorlopen en maar één leerkracht met een erkenning voor het geven van de lessen.

Ga naar de inhoud