Jaarverslag 2012

Omslagfoto van het jaarverslag 2012

In het jaarverslag legt het bestuur van Novum verantwoording af over het gevoerde beleid, daarnaast omvat het jaarverslag de jaarrekening en een terugblik op de projecten die stichting Novum financieel ondersteund heeft.

Download PDF bestand
Lees Jaarverslag online

Ga naar de inhoud