Jaarverslag 2011

Omslagfoto van het jaarverslag 2011

n het jaarverslag legt het bestuur van Novum verantwoording af over het gevoerde beleid, daarnaast omvat het jaarverslag de jaarrekening en een terugblik op de projecten die stichting Novum financieel ondersteund heeft.

Download PDF bestand
Lees het jaarverslag online

Naar de inhoud springen