Jaarverslag 2009

jongen kijkt in de camera met handen in gebed

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, daarnaast omvat het jaarverslag de jaarrekening. Meer informatie over de projecten is te vinden in het jaarbericht.

Download het PDF bestand
Lees het jaarverslag online

Ga naar de inhoud