Programma: Inspiratie

Hier ligt de focus op de persoon met een visuele beperking zélf en zijn of haar naasten. Gestreefd wordt naar kennisontwikkeling die eraan bijdraagt dat iemand fysiek, mentaal, psychisch of op sociaal vlak beter in zijn of haar vel zit.