Inclusive Design

Kind met een virtual reality bril

Een fysiek of digitaal product of dienst kunnen gebruiken, is niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met een (visuele) beperking. In de ontwerpfase wordt hier vaak geen rekening mee gehouden. Bedrijven vragen soms aan Visio hoe een bestaand product of dienst toegankelijk kan worden gemaakt. Vaak moeten fysieke en digitale producten en diensten achteraf worden aangepast, maar dat is niet eenvoudig.

Om de doelgroep blinde en slechtziende mensen vanaf de start bij een productdesign te betrekken, is door Visio samenwerking gezocht met de faculteit Indu- strieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Dit is gedaan vanuit het idee dat toeganke-lijkheid bij de bron, de designopleidingen, begint. De eerste contacten hebben geleid tot het opstarten van een designlab rondom inclusive design. Dit is een omgeving voor TU-studenten, waarin zij volgens de principes van inclusive design leren werken en waar
‘echte’ designuitdagingen aangegaan worden.
Voor meer informatie: https://delftdesignlabs.org/student-opportunities/.

Voor het project is een verlenging aangevraagd.

Ga naar de inhoud