Inclusive Design

Kind met een virtual reality bril

Een fysiek of digitaal product of dienst kunnen gebruiken, is niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met een (visuele) beperking. In de ontwerpfase wordt hier vaak geen rekening mee gehouden. Bedrijven vragen soms aan Visio hoe een bestaand product of dienst toegankelijk kan worden gemaakt. Vaak moeten fysieke en digitale producten en diensten achteraf worden aangepast, maar dat is niet eenvoudig.

Om de doelgroep blinde en slechtziende mensen vanaf de start bij het ontwerpen van een product te betrekken, heeft Visio samenwerking gezocht met de Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen. Dit is gedaan vanuit het idee dat toegankelijkheid bij de bron, de designopleidingen, begint. De eerste contacten hebben geleid tot het opstarten van een designlab rondom inclusive design. Dit is een omgeving voor TU-studenten, waarin zij volgens de principes van inclusive design leren werken en waar ‘echte’ designuitdagingen aangegaan worden. Voor meer informatie zie https://delftdesignlabs.org/student-opportunities/.

Naar de inhoud springen